Energi · Göteborgskollen

Dåtid möter nutid i ny utställning

Valdemar Möller | Niclas Östlind är universitetslektor vid Akademin Valand och curator för utställningen ”Jobba, leva, bo”.

Fotografen och författaren Jens S Jensen är berömd för sina bilder på Volvoarbetare och från 1970-talets Hammarkullen. Nu visas ett urval av bilderna på Göteborgs stadsmuseum. I samband med utställningen har fritidsgården Mixgården i Hammarkullen skapat ett eget rum för att visa hur Hammarkullen ser ut i dag.

När Jens S Jensen gick bort för tre år sedan lämnade han massor av opublicerade bilder efter sig. Tidigare i år stod det klart att stadsmuseet skulle få förvärva bilderna och det är ett urval av dessa som nu visas i den nya utställningen.

Det handlar framför allt om bilder från den då nybyggda stadsdelen Hammarkullen och från Volvofabriken i Torslanda.

– Stadsmuseet har förmågan att sätta in bilderna i ett vidare perspektiv och sammanhang. Genom utställningen vill vi visa upp invånarna i 70-talets Göteborg och vad som formade deras liv, men vi vill också rikta blicken mot vår egen samtid och se hur livet ser ut i dag jämfört med då, säger Niclas Östlind som är curator för utställningen.

Han tycker också att bilderna från Hammarkullen har en giltighet som sträcker sig bortom det lokala, de berättar om 70-talets miljonprogramsområden men också om hur många på 70-talet försökte hitta nya sätt att berätta på och få fler röster att bli hörda. Samtidigt fokuserar bilderna på det enkla och fundamentala i tillvaron, nämligen arbete och bostäder, och det är också därför som utställningen har fått namnet Jobba, leva, bo – bilder av ett samhälle.

Volvofabriken i Torslanda 1976-1978. Foto: Jens S Jensen Foto:
Hammarkullen 1973. Foto: Jens S Jensen Foto:
Hammarkullen 1973. Foto: Jens S Jensen Foto:
Öppna i helskärm
1 / 3

Inervjuade många

Niclas Östlind berättar att Jensen var bosatt i Haga men att han valde att flytta ut till Hammarkullen under ett år för att komma närmare ortens invånare. Han gjorde många intervjuer med invånarna vilket kom att resultera i flera böcker.

Niclas Östlind poängterar att Jens S Jensen var lika mycket författare som fotograf:

– Han försökte komma nära människorna han skildrade och skapa en pluralistisk väv av röster, liknande Dostojevskij, berättar Niclas Östlind.

För att återspegla detta har Stadsmuseet valt att spela upp ett sorl av röster i rummen där fotografierna visas, något som Östlind tror skulle ha gjort Jensen glad om han hade fått uppleva det.

– Samtidsskildringen består bland annat i att fotografen Annika von Hausswolff har fotograferat personer som bor i Hammarkullen eller som jobbar på Volvo i dag. Men också i att Mixgården, som Jensen ofta besökte och där han även har fotograferat ungdomar, visar upp sitt Hammarkullen, säger han.

Mixgården har valt att inreda sin utställning som ett vardagsrum
Mixgården har valt att inreda sin utställning som ett vardagsrum.Foto: Valdemar Möller

Inrett som vardagsrum

Mixgårdens rum som visas i anslutning till utställningen är inrett som ett vardagsrum med ett stort fotbollsspel i mitten.

Här finns en ”wall of fame” med kändisar som besökt Hammarkullen, men också av ungdomar som blivit mördade. Här finns även en bänk som målades av Laleh när hon som ung hängde på Mixgården liksom tidningsurklipp från Mixgårdens kamp mot nedskärningar – en kamp som Jens S Jensen också var aktiv i.

Ayad Abdulrahman jobbar på Mixgården
Ayad Abdulrahman jobbar på Mixgården.Foto: Valdemar Möller

Igenkänning

En av dem som jobbar på Mixgården är Ayad Abdulrahman. Han säger att det är lätt att känna igen sig i Jensens bilder, husen är desamma nu som då även om det är mindre växtlighet på de gamla bilderna och färre målade husfasader.

– Jag tycker mycket om bilderna. Och det känns stort att vi får komma hit och visa upp Mixgården på Stadsmuseet. Det är tyvärr så att många inte vågar åka till Hammarkullen så då är det bra vi kan komma hit och visa hur det egentligen ser ut, säger han.

Ayad Abdulrahman menar att det speciella med Mixgården är att det är så mycket aktiviteter och så mycket folk i rörelse. På en kväll har de minst 60 besökare och det är många som kommer dit nästan varje dag.

Förutom Hammarkullen visas som sagt även Jensens bilder från Volvo.

Under visningen får Ayad Abdulrahman frågan var de flesta av hans uppväxtkompisar i Hammarkullen jobbar i dag. Svaret blir: På Volvo i Torslanda. Cirkeln är med andra ord sluten.

Jens S Jensen (1946-2015)

• utbildade sig till arkitekt vid Chalmers men kom att arbeta som fotograf och författare
• har gett ut flera böcker med bilder och intervjuer, bland annat: Hammarkullen (1974), Bilfabriken (1976) och Hammarkullen – 40 år senare (2013).

”Jobba, leva, bo – bilder av ett samhälle” invigdes i lördags och pågår till och med den 22 september 2019.
Mixgårdens utställning är tillfällig och kommer vara öppen till och med den 13 januari 2019.

Mixgården

Kommunal fritidsgård i Hammarkullen, öppen för alla mellan 13 och 20 år.
På måndagar är fritidsgården öppen bara för tjejer.
Förutom de vardagliga aktiviteterna arrangerar Mixgården även till exempel grilltävlingar och har solidaritetsinsamlingar till andra länder och för papperslösa.