Radar · Nyheter

Båtfolk uppmanas att värna om ålgräset

Var försiktig med ålgräset – det är budskapet på skyltar som nu ska sättas upp längs västkusten. Främst riktar det sig till båtfolk.

– Ålgräsängarna hör till de mest mångsidiga och produktiva ekosystemen som finns men är tyvärr hotade. I Bohuslän har mer än hälften av ålgräset försvunnit sedan 1980-talet, säger Beatrice Alenius, marinbiolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Skyltarna informerar om varför ålgräset är viktigt och vad man som båtägare kan tänka på, till exempel att sakta ner farten i känsliga områden och att tömma sin toalett i hamn. Länsstyrelsen ber nu om hjälp från kommuner och hamnar med att sätta upp skyltarna, som enligt planen ska finnas uppe till sommaren.