Radar · Nyheter

Självmord bland unga ökar

Isabell Höjman/TT | Självmorden bland unga har ökat sedan 90-talet.

Självmordstalen bland unga har ökat sedan mitten av 90-talet, enligt forskare på Karolinska institutet. Ökningen är liten men oroande.
– Om det finns en ökande trend så är det en viktig signal på att utvecklingen går åt fel håll, säger forskaren Gergö Hadlaczky.

Över 1 500 personer tog livet av sig i Sverige 2017, 149 av dem var mellan 15 och 24 år. Forskare på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet har tittat närmare på Socialstyrelsens självmordsstatistik. Det är något man gör varje år, men den här gången iakttog man en ny en oroväckande trend.

Självmorden bland 15–24-åringar har ökat sedan 90-talet.

– Vi har nu tillräckligt med data för att via trendanalyser konstatera en liten men signifikant ökning bland ungas självmord från ungefär 1994 till 2017. En ökning på knappt en procent per år, säger Gergö Hadlaczky och fortsätter:

– Även om ökningen är knappt en procent per år är det allvarligt.

Går åt fel håll

Antalet självmord i Sverige minskade tydligt under slutet av 1980-talet och 1990-talet men efter år 2000 blev minskningen mindre och bland yngre personer har inte samma minskning kunnat ses överhuvudtaget. Länge har det sett ut som att ungas självmordstal varit konstanta under perioden, men nu verkar det alltså som att trenden går åt fel håll.

– Det är väldigt svårt att fastställa en trend men vi har gjort tre olika analyser och vi känner oss övertygade, säger Gergö Hadlaczky.

Att man inte har kunnat fastställa denna utveckling tidigare beror på att datamängden först i år blev tillräckligt stor.

Orsaken oklar

Vad som ligger bakom ökningen vet forskarna inte i nuläget. Man har inte gjort någon studie för att identifiera en specifik förklaring till förändringen. Men det är något man kommer göra i framtiden, i vilken form är dock fortfarande oklart.

– Vi har inga planer på en större studie i nuläget men nu tror jag att det finns anledning att ansöka om medel för att undersöka varför det ser ut såhär, säger Gergö Hadlaczky.