Radar · Nyheter

Så ska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner minska

Mikroplaster från konstgräsplaner är en miljöfara.

Skyddande plank, granulatfällor och reningsutrustning. Så ska idrotts- och föreningsförvaltningen minska spridningen av mikroplaster från stadens konstgräsplaner med hjälp av pengar från Naturvårdsverket.

Åtgärderna ska göras under 2019 på tolv planer. För arbetet får idrotts- och föreningsförvaltningen 900 000 kronor i bidrag från naturvårdsverket.

– Vi gör redan mycket för att minska spridningen av mikroplast från våra konstgräsplaner, men med hjälp av det här bidraget kan vi öka takten på arbetet och göra insatser vid fler av våra konstgräsplaner, säger Ulrika Siemers, miljöstrateg på idrotts- och föreningsförvaltningen som har hand om cirka fyrtio av stadens konstgräsplaner i ett pressmeddelande från Göteborgs Stad.

Bidraget från Naturvårdsverket ska användas för att:
– Installera granulatfällor i dagvattenbrunnar intill planer
– Sätta upp kläd- och skoborstar som spelare kan använda för att borsta av granulat från kläder och skor innan de lämnar planen
– Bygga plank runt planerna som hindrar granulatet från att spridas utanför planen
– Installera reningsutrustning i avlopp från dräneringen samt göra mätningar före och efter installationen.

Att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner är ett av Göteborgs stads satsningar. Redan idag pågår en del arbete på området parallellt med testande av alternativa konstgräsplaner som bland annat har fyllnadsmaterial av kork.