Glöd · Debatt

Inför klimatförändringar som skyddsgrund

Hadi Mizban/AP | Det är dags att Sverige ger skydd till människor som flyr på grund av klimatförändringarna, skriver Grön Ungdom och Liberala ungdomsförbundet i en gemensam debattartikel.

DEBATT Varje morgon när tidvattnet kommer kontrollerar invånare på Marshallöarna väggarna som skyddar deras hem från havet. Åtta öar i det närliggande Mikronesien har svalts av havet de senaste decennierna och de flesta av Marshallöarna riskerar att försvinna i slutet av seklet. Där och på andra håll i världen har de apokalyptiska konsekvenserna av klimatförändringarna drabbat människor redan i dag. Det är dags att Sverige ger skydd till klimatflyktingar.

År 2050 beräknas fler än 200 miljoner människor leva på flykt undan klimatförändringar. Det är bara 32 år till dess. Klimatförändringarna får konsekvenser, både för framtida generationer och för människor som lever idag.

I vår snabbt växande värld måste klimatförändringar och deras potential att utlösa både våldsam konflikt och massmigration betraktas som en angelägen fråga för politiker. Det är dags att vi tar ansvar för de människor som drivs på flykt på grund av våra utsläpp.

Fördraget som definierar flyktingars status skrevs i slutet av andra världskriget. Som en konsekvens av detta har enligt internationell rätt bara de som migrerat från sina hemländer på grund av krig eller förföljelse rätt till flyktingstatus. Folk som tvingas lämna sina hem på grund av klimatförändringar, eller som lämnar eftersom klimatförändringen har gjort det mycket svårt för dem att leva, kvalificerar sig inte. Klimatflyktingars möjlighet att få skydd är minimal i dag. Istället för att ta sitt ansvar för dagens och framtidens klimatflyktingar bygger Europas länder murar mot omvärlden. Vi i Sverige har en möjlighet att gå före genom att införa en egen skyddsgrund för klimatflyktingar.

Redan 1990 deklarerade Intergovernmental panel on climate change att den största konsekvensen av klimatförändringen kommer vara migration.

Klimatflyktingar är alltså inget nytt begrepp, utan begreppet har funnits med i otaliga forskningsrapporter sedan årtionden tillbaka. Redan nu tvingas människor fly på grund av klimatförändringarna. Flyktingströmmarna från Afrika och Sydamerika växer sig större när böndernas odlingsmark blir obrukbar. Vi kan inte vänta längre med att agera.

De stora utsläppen av växthusgaser som pågått under en lång tid är orsaken bakom den pågående globala uppvärmningen, vår tids största miljöhot. Om utsläppen får fortsätta obehindrat kommer detta leda till enorma konsekvenser för miljön och stort mänskligt lidande. Därför är det av yttersta vikt att politiker världen över agerar. Globala överenskommelser och internationellt samarbete kommer att vara avgörande för hur pass väl vi lyckas med att begränsa klimatförändringarnas omfattning och konsekvenser.

Det finns starka politiska krafter i Sverige som vill strama åt svensk migrationspolitik ännu hårdare. Som vill att Sverige ska sluta sig mot omvärlden och aldrig ser längre än våra egna gränser. Gemensamt står vi upp för ökad rörlighet när andra partier längtar tillbaka till stängda gränser och nationalistisk suveränitet.

Människor är beroende av sin omgivning. Vi behöver mat att äta, vatten att dricka, luft att andas och råvaror att bruka, men också en myllrande biologisk mångfald och en omgivning som kan bidra till vår livskvalitet. De människor som i dag eller inom en snar framtid befinner sig på flykt i förödelsens spår kräver att Sverige går före och ger dem rätt till skydd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV