Radar · Nyheter

Fiskeförbud mot ål möts av kritik

Emil Langvad/TT | Förbudet mot att fiska ål är inte tillräckligt, menar Havs- och vattenmyndigheten.

Sedan första november och tre månader framåt råder förbud mot att fiska ål i svenska kustområden. Men beslutet, som fattats av EU:s fiskeministrar, får kritik av Havs- och vattenmyndigheten för att inte vara heltäckande, skriver Göteborg Direkt.

Enligt myndigheten gäller förbudet under en period då fisket av ål i Sverige är som minst och menar att viktiga delar saknas, bland annat att man exkluderat Medelhavet i beslutet.

– Ål under tolv centimeter är inte heller inkluderat och inte fritidsfisket, säger Martin Karlsson, utredare på enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten, till tidningen.

De nya reglerna som förbjuder fiske efter ål i havet under tre sammanhängande månader omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.