Radar · Nyheter

Regionen satsar på nyanlända i vården

Regionstyrelsen i Västra Götaland avsätter fem miljoner kronor för att nyanlända som vill arbeta i vården snabbare ska kunna få sin legitimation. Pengarna ska användas till svenskautbildning samt praktik och praktisk tjänstgöring.

På sitt senaste möte beslutade regionstyrelsen i Västra Götaland att avsätta fem miljoner kronor för att nyanlända med sjukvårdsbakgrund snabbare ska kunna få yrkeslegitimation i Sverige.

Genom en snabbare process ska den stora personalbristen inom hälso- och sjukvården minska och fler nyanlända ska kunna komma ut i arbetslivet.

Pengarna kommer att användas till tre olika insatser: utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor, möjligheter till praktik i vården inför kunskapsprovet samt praktisk tjänstgöring efter att man fått sitt prov godkänt. Pengarna för insatserna tas från det så kallade välfärdsbidraget för 2019.

I dag ökar antalet personer som ansöker om att få svensk legitimation i hälso- och sjukvårdsyrken hos Socialstyrelsen. Satsningen ses som ett sätt för regionen att möta den utvecklingen och ta ett större samhällsansvar som arbetsgivare.

”Det är (därför) av stor vikt att vi som Sveriges största offentliga arbetsgivare är väl insatta och uppdaterade kring de utmaningar, processer och regelverk som finns och kan erbjuda ett adekvat stöd till sökande, chefer, HR, arbetsförmedlare med flera”, skriver personalutskottet i sitt tjänsteutlåtande.

Det krävs legitimation för 21 yrken inom svensk hälso- och sjukvård:

• Apotekare
• Arbetsterapeut
• Audionom
• Barnmorska
• Biomedicinsk analytiker
• Dietist
• Fysioterapeut
• Kiropraktor
• Logoped
• Läkare
• Naprapat
• Optiker
• Ortopedingenjör
• Psykolog
• Psykoterapeut
• Receptarie
• Röntgensjuksköterska
• Sjukhusfysiker
• Sjuksköterska
• Tandhygienist
• Tandläkare