Radar · Nyheter

Manifesterar mot kvinnovåld

På söndag anordnas en manifestation i Nordstan för att uppmärksamma våld mot kvinnor. Bakom initiativet står flera organisationer som verkar för jämställdhet.

På söndag den 25 november kommer flera organisationer i Göteborg att gå samman i en gemensam manifestation i Nordstan mot kvinnovåld och för kvinnors rätt till sitt eget liv.

Det är startskottet för det internationella och årliga initiativet 16 days of activism, som initierats av Zonta, en internationell organisation som arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1919. Under de 16 dagarna uppmanas människor att agera mot kvinnovåld under kampanjen ”Zonta says no”.

Förutom Zontaklubbar i Göteborg, Mölndal och Kungälv står också Suicidprevention i Väst och Män för jämställdhet bakom söndagens manifestation. Även flera andra organisationer kommer att delta under dagen.

När manifestationen hålls är det drygt ett år sedan #metoo fick sitt stora genomslag runt om i världen.

– Att bryta tystnaden är det första steget för att förändra kulturella normer och synen på maskulinitet. Men vi måste gå vidare, säger Therese Schröder på Zonta Göteborg i ett pressmeddelande.

På söndag infaller också FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Kampanjen pågår sedan till och med den 10 december, som är FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter.

Genom att koppla samman dessa båda dagar vill man tydliggöra att våld mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna.