Radar · Nyheter

Hela regionen kan få psykiatriambulans

Hela Västra Götalandsregionen kan komma att få en så kallad psykiatriambulans, eller ”prehospital psykiatrisk resurs” som det mer formellt kallas. Samtliga remissinstanser är positiva till idén och nu har även regionstyrelsen bifallit motionen, som lämnats in av socialdemokraten Hanne Jensen.

Syftet med psykiatriambulansen är att göra vården mer jämlik för patienter med psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom. Genom att ambulanspersonalen har rätt kompetens kan patienten snabbt slussas vidare till rätt vårdinstans.

En psykiatriambulans finns sedan tidigare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Även Skaraborgs sjukhus har så kallade bedömningsbilar där personalen har psykiatrisk kompetens.

Ärendet går nu vidare till regionfullmäktige som ska ta ställning i frågan.