Radar · Nyheter

Göteborg mest hållbara destinationen

Amjad Sheikh/Wikimedia | Göteborgs arbete för att bli fossiloberoende kvalificerar för en topplacering bland hållbara städer i världen.

Göteborg har rankats som den mest hållbara destinationen 2018, bland annat på grund av målet att bli fossiloberoende till 2030. Därmed tar staden hem topplaceringen för tredje året i rad.

Göteborg är världens mest hållbara destination 2018, enligt rankningen Global destination sustainability index 2018, som jämför hållbarhetsarbete i 50 städer runt om i världen.

Det innebär att staden nu placerar sig högst upp på listan för tredje året i rad.

I rankningen bedöms städer efter ett 30-tal kriterier, såsom hur stora utsläppen av växthusgaser är, hur sophantering och återvinning sköts, hur många hotell som är miljödiplomerade och huruvida offentliga och privata aktörer har hållbarhetsstrategier.

Göteborg fick i år 94 poäng av 100 möjliga. Bland annat lyfts stadens mål om att vara fossiloberoende till år 2030 fram, liksom arbetet med gröna obligationer.

– Göteborg är en föregångare inom hållbarhetsarbete och många tittar på hur vi har gjort. Vårt mål är förstås att bli etta, men i längden är det viktigare att fler städer börjar arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna och lär av varandra, säger Annika Hallman, möteschef på Göteborg & Co, i en kommentar på bolagets hemsida.

Årets rankning blev också en fjäder i hatten för Norden som helhet. På andra och tredje plats placerade sig Köpenhamn respektive Reykjavik, följda av Oslo, Uppsala/Helsingfors (på samma poäng) och Malmö.