Radar · Nyheter

Nytt försök till cykelbro över älven

Ingemar Tigerberg | Ett av de nya förslagen till gång- och cykelbro går mellan Järntorget och Lindholmen.

Nu har Trafikkontoret kommit fram till fem förslag på platser för en ny gång- och cykelbro över älven. Förutsättningarna har ändrats sedan det tidigare förslaget som fick avslag i Miljödomstolen, menar myndigheten.

Det är fem platser mellan  de befintliga broarna som alla ligger relativt nära varandra mellan Lindholmen till Frihamnen som har presenterats som aktuella för en ny gång- och cykelbro över älven: Lindholmen-Sigberget, Lindholmen-Järntorget, Hugo Hammars kaj (Pumpgatan)-Kasinot, Bananpiren-Operan, eller Bananpiren-Lilla bommen.  Kostnadsberäkningarna varierar mellan 380 och 560 miljoner kronor.

Det mest sannolika är att det blir en öppningsbar klaffbro med en segelfri höjd på omkring sex meter. Men för en av sträckningarna,  den mellan Lindholmen och Järntorget, kan man behöva använda sig av en flytbro. Detta eftersom att det döljer sig stora mängder miljögifter i bottenslammet efter det tidigare varvsverksamheten. Det handlar bland annat om stora mängder TBT, som tidigare tilläts i båtbottenfärger. TBT är ett av de mest giftiga ämnen som människan har släppt ut i vattenmiljöer. Det är starkt hormonstörande. Men så länge det ligger orört i bottenslammet gör det inte så stor skada. Riskerna ökar om det skulle behövas byggas fundament till brofästen och liknande, viket skulle riskera röra upp och sprida gifterna i slammet.

Göteborg försökte redan för ett decennium sedan bygga en gång och cykelbro över älven, men den gången stoppades planerna av Mark- och miljööverdomstolen. Sedan dess har förutsättningarna ändrats menar Trafikkontoret, till exempel har inte längre Frihamnens hamn status som riksintresse, och den nya Hisingsbron fick tillåtelse att bli lägre än vad sjöfartsintressena önskade.

Det dröjer dock länge innan någon bro kommer finnas på plats. 

– Det tråkiga svaret är att det beror på. Tillståndsprövning med miljödom kan ta ett antal år, det är långa processer. Det kan bli en bit in på 20-talet, kanske en bra bit, säger Emma Josefson, som arbetar med frågan på trafikkontoret till GP