Radar · Nyheter

Alla våldtäktsdomar granskas för oklarheter

Sedan samtyckeslagen infördes är det upp till domstolarna att tolka hur man kan veta att sex är frivilligt, och vilket straff en våldtäkt innehållande våld ska ge.
Alla nya våldtäktsdomar granskas nu av åklagare för att hitta otydligheter i lagen och fall att försöka driva till högsta instans.

Hittills har det blivit ungefär 20 domar i pärmen på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum Göteborg, som har ett särskilt ansvar att följa utvecklingen av just sexualbrott.

Där har man bestämt sig för att samla alla domar i våldtäktsmål som fallit sedan den 1 juli i år, då den nya sexualbrottslagstiftningen började gälla.

– Vi vill se hur domstolarna tillämpar lagen. I den statliga utredningen och i propositionen var det ganska många delar som överlämnades till rättstillämpningen att tolka, exempelvis om hur frivilligheten ska komma till uttryck. Så vi behöver se hur de sakerna tolkas helt enkelt, säger åklagaren Karin Lundström Kron.

Hårdare straff

De domar som kommit hittills handlar nästan uteslutande om våldtäkter som innehållit våld, hot eller att gärningsmannen, som lagen säger, ”utnyttjat en särskilt utsatt situation”. Det kan handla om att offret till exempel varit berusat eller upplevt allvarlig rädsla.

Tre sådana ärenden har avgjorts i hovrätter – och domarna pekar åt olika håll. I två av dem har rätten ansett att straffvärdet ska vara högre än innan lagändringen. Det handlar dels om att minimistraffet för grov våldtäkt höjts från fyra till fem års fängelse, och då har man ansett att även straffvärdet för våldtäkter av normalgraden ska påverkas.

Dels anser man att om sex med någon som inte deltagit frivilligt kan ge två års fängelse, så borde det bli ett högre straff om man utöver det också använt våld eller utnyttjat en särskilt utsatt situation.

Dessa två domar kommer dock från samma domstol och rätten har dessutom varit oenig, påpekar Karin Lundström Kron. Och i den tredje hovrättsdomen ansåg rätten att den nya lagstiftningen inte ska innebära ett skärpt straffvärde på grund av att den tilltalade använt våld.

Döms för oaktsamhet

Från och med den 1 juli räknas det också som våldtäkt när gärningsmannen genomför ett samlag eller annan sexuell handling med någon som inte deltar frivilligt, något som tidigare utgjorde sexuellt ofredande. Att se något mönster i sådana fall kommer att ta längre tid, tror Karin Lundström Kron, eftersom den typen av mål traditionellt sett når domstolarna mer sällan.

– Så det kan dröja innan det kommer någon ren frivillighetspraxis i någon större utsträckning, för det är inte så många ärenden per år som åtalas, säger Karin Lundström Kron.

Numera kan man också dömas för det nya brottet oaktsam våldtäkt om man varit grovt oaktsam gällande om att den andra personen inte deltar frivilligt. Den första tingsrättsdomen i ett sådant fall föll för lite drygt tre veckor sedan.

Var gränsen går mellan just oaktsamhet och uppsåtligt brott blir en annan fråga att följa på längre sikt.

– Vi får se hur överrätterna hanterar detta. I förlängningen är det sådana frågor som det kan komma att begäras prövningstillstånd på i Högsta domstolen, för att få vägledning i hur man ska tolka lagen, säger Lundström Kron.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV