Radar · Nyheter

Storsatsning ska ge gamla kläder nytt liv

Malin Aghed | Alla kläder kan inte säljas vidare som second hand.

Varje år hamnar cirka 80000 ton textilier i soptunnan helt i onödan. Nästa vecka inleds Circular textile initiative, ett stort samarbetsprojekt som samlar in och återanvänder slängda textilier.

Produktionen av textila fibrer och snabbt mode fortsätter att öka, och textilbranschen är en av de branscher som har störst miljöpåverkan. Den genomsnittliga svensken slänger i snitt 7,5 ton textilier per år. Runt 60 procent av dessa är fullt dugliga kläder som skulle kunna återanvändas.

Satsningen Circular textile initiative är ett projekt som syftar till att minska slöseriet och ta tillvara på kasserade textilier genom gränsöverskridande samarbeten.

Projektet drivs av Göteborgsregionen, Re:textile, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council.

Nästa vecka inleds projektets andra steg: insamling och kartläggning av uttjänta textiler i Västra Götaland. I samband med det årliga EU-projektet Europa minskar avfallet ska sopkärl placeras ut på bibliotek, återvinningscentraler och offentliga platser.

Där ska vem som helst kunna lämna in gamla textiler oavsett skick. De insamlade textilerna kommer sedan att tas om hand om under 2019.

Exakt vad som händer med det insamlade materialet är ännu inte bestämt.

– Vad det blir kommer att spånas fram genom oväntade samarbeten. Möjligtvis blir det en ny kollektion eller så återvinns det och blir nya textiler – eller något helt annat. Så passa på att rensa i garderoben och bidra till ett spännande projekt, säger Olivia Whitehouse, kommunikatör på Göteborgsregionens avdelning för Miljö och samhällsbyggnad.

Under våren kommer Circular textile initiative även att arrangera ett hållbart modeevenemang med tillhörande samtal i Göteborg.