Radar · Nyheter

Rödgrönrosa budgeten: Sänkt arbetstid och miljözoner

Sju timmars arbetsdag för kommunanställda inom äldrevården med bibehållen lön, utökade miljözoner för personbilar och en satsning mot våld i nära relationer. Det är huvudsatsningarna i de rödgrönrosa blockets budget.

– I dag är arbetsmiljön inom äldreomsorgen tuff och många orkar inte arbeta fram till pensionen. Med kortare arbetstid blir personalen friskare och mindre stressad. Dessutom får de mer tid över till familj och fritid, säger Daniel Bernmar (V), gruppledare för Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

De anställda på stadens äldreboende ska alltså få gå ner till 7-timmars arbetsdagar med bibehållen lön enligt de rödgrönrosas budgetförslag. Därtill satsar partierna pengar mot mäns våld och våld i nära relationer.

Det handlar om utökad stöd till elevhälsan, kvinno- och tjejjourer, en ny jour i kommunal regi samt utökade bidrag till de ideella jourerna. Därtill ska antalet tjänster utökas hos verksamheter som arbetar med frågorna, såsom Bojen och Kast.

Det tredje området som lyfts upp i budgetpresentationen är införandet av miljözoner för personbilar, en så kallad miljözon 2. Förslaget innebär att bensin- och dieselbilar måste uppfylla utsläppskraven för Euro 5 för att tillåtas i centrala Göteborg, samma område som i dag har en miljözon 1 för tyngre fordon.

– Det borde egentligen kallas för hälsozoner. Barn ska inte behöva drabbas av astma när vi vet att vi kan förhindra det. Och för att luften ska bli renare behöver utsläppen från bilarna minska, meddelar Karin Pleijel (MP), gruppledare för Miljöpartiet.

Sedan de rödgrönrosa partierna (Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet) utannonserade häromveckan att de går samman i ett block utan Socialdemokraterna har det börjat röra på sig i Göteborgspolitiken. Detta eftersom kommunfullmäktige ska rösta om budgeten under nästa vecka.

Alliansens budget kommer om inget förändras att bli störst, vilket innebär att de tar makten i staden och får samtliga ordförandeposter i nämnderna. I ett valtekniskt samarbete med det rödgrönrosa blocket, som i skrivande stund bildar det näst största blocket, kommer viceordförandeposterna att tillfalla de rödgrönrosa partierna.

Socialdemokraterna, Demokraterna och Sverigedemokraterna lämnas därmed utan något direkt inflytande.