Radar · Nyheter

Kartläggning av hedersrelaterat våld klar

För två år sedan inleddes en kartläggning av hedersrelaterat våld bland ungdomar i Göteborg. Nu är studien klar, och resultatet visar att 8 till 13 procent av de tillfrågade niondeklassarna lever under någon form av begränsning till följd av hedersnormer.

År 2016 beslutade kommunfullmäktige att undersöka det hedersrelaterade våldets karaktär och omfattning bland Göteborgsungdomar i årskurs 9.

Nu är kartläggningen klar och överlämnad till stadsledningskontoret, som ska analysera resultatet för att så småningom använda den nya kunskapen i Göteborgs stads plan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vår ambition är att inga barn och ungdomar i Göteborg ska växa upp med hedersrelaterat våld och förtryck, säger Klas Forsberg, chef för avdelningen för mänskliga rättigheter vid stadsledningskontoret.

Studien är baserad på drygt 6 000 enkätsvar ett 60-tal intervjuer med Göteborgsungdomar i årskurs 9. Av studien framgår bland annat att fysiskt våld är vanligt förekommande, men att psykiskt våld i form av kontroll, hot, trakasserier och ryktesspridningar är det vanligaste formen av våldsutövande.

Kartläggningen är framtagen av forskare vid Örebro universitet i samarbete med Stockholms stad och Malmö stad, som en del i storstadsregionernas gemensamma satsning mot hedersvåld och förtryck.