Radar · Nyheter

Heden kan få tillfälligt parkeringshus

Det kan komma att byggas ett tillfälligt parkeringshus på Heden för att täcka upp för de parkeringsplatser som försvinner som en följd av bygget av Västlänken. Dessutom kan delar av Rosenlundskanalen täckas över tillfälligt för parkeringsplatser av samma anledning. Det rapporterar GP.

Totalt 1 100 kommunala parkeringsplatser försvinner tillfälligt som följd av Västlänksbygget och Trafikkontoret har hittills haft svårt att hitta ersättningsplatser. Även andra byggen gör att p-platser försvinner tillfälligt, totalt omkring 7 000 stycken.

I centrum handlar det om cirka hälften av samtliga parkeringar. Nu ska byggnadsnämnden ta ställning till ansökan om tillfälligt bygglov som Parkeringsbolaget sökt. De tillfälliga parkeringarna beräknas stå kvar till år 2026.