Radar · Nyheter

Naturvårdsverket oroliga för sänkta utsläppskrav

Färre bilar underkänns på grund av miljöskäl efter att Transportstyrelsen infört förenklade regler för besiktning, rapporterar P4 Östergötland.

Förändringarna infördes i maj år, och på de första fem månaderna med de nya reglerna har 57 000 bilar underkänts på grund av miljörelaterade skäl. Det är ungefär hälften så många jämfört med samma period förra året.

– Vi är helt enkelt oroade för att fler bilar med höga utsläpp kommer att släppas igenom i bilbesiktningen, säger Leif Holmberg enhetschef på Naturvårdsverket till radion.

Transportstyrelsen gjorde flera ändringar i de miljökrav som ställs på bilar vid besiktning eftersom man tyckte reglerna varit för krångliga och en del bilar underkändes på felaktiga grunder.

Mikael Halldin, stationschef vid Bilprovningen i Norrköping, menar att reglerna har blivit så lätta att avgassystemet på en del bilar inte ens behöver fungera för att bilen ska godkännas. Och bensinbilar får släppa ut mycket högre halter av kolmonoxid och kolväten vid tomgångskörning.