Radar · Nyheter

Mindre antibiotika till svenska hundar

Ingvar Karmhed / SvD / TT | Färre och färre hundar behandlad med antibiotika i Sverige.

Allt färre hundar i Sverige behandlas med antibiotika. Men i Danmark och i andra europeiska länder är det fortfarande vanligt med antibiotikabehandlingar för hundar som får vård hos en veterinär, något som skulle kunna få svåra konsekvenser även för människor.

I Sverige minskade andelen hundar som behandlades med antibiotika från 10 till 7 procent mellan 2016 och 2018, visar statistik från djursjukvårdsföretaget Anicura.

– I Sverige och Norge har vi flera myndigheter och andra organisationer som under lång tid har tagit hotet om antibiotikaresistens på allvar, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig Anicura.

I mitten av 00-talet var Sverige det land i Norden som gav högst andel antibiotika till sällskapsdjur. I dag är det i stället Danmark som toppar bottenlistan.

– Jag tror inte att man generellt sett i Danmark kommit riktigt lika långt i synen på hur antibiotika ska användas, det är det vi ser i siffrorna. Därför är det viktigt att vi jobbar vidare med att mäta, följa upp och uppmärksamma användningen av antibiotika i djursjukvården.

Stora risker

Ett utbrett användande av antibiotikakurer för husdjur innebär stora potentiella risker för både djur och människor. Många djur, som hund och katt, lever i dag väldigt nära människan, vilket innebär att risken för att drabbas av multiresistenta bakterier ökar åt båda håll till följd av en delad bakterieflora.

– Det finns redan i dag infektioner som inte går att behandla med antibiotika. Fortsätter det så här kommer det exempelvis inte vara möjligt att sätta in nya höftleder till följd av infektionsrisken, säger Ulrika Grönlund.

Kan förbättras

Trots att Sverige ligger bra till jämfört med andra länder finns det möjlighet att bättra på siffrorna ytterligare, säger Ulrika Grönlund. Det händer fortfarande att exempelvis hundar får antibiotika vid behandling av sår. Som djurägare kan man själv hjälpa till genom att noggrant följa veterinärens råd.

– Har man en god följsamhet vid exempelvis sårvård blir det kanske aldrig något problem med infektionen. Även när det handlar om en bakteriell infektion så klarar både hundar och människor i de flesta fallen av det på egen hand, det är sällan vi har ett behov av antibiotika.