Radar · Nyheter

Demokraterna backar om Västlänken i ett försök att förhindra Alliansstyre

I en debattartikel i GP backar uppstickarpartiet Demokraternas partiledare Martin Wannholt från deras tidigare ställda ultimatum – att tågtunneln Västlänken ska stoppas. Nu är de beredda på att acceptera tunneln men att de två stationerna vid Haga och Korsvägen ska utredas ytterligare.

Det är i en debattartikel i GP som Demokraternas partiledare Martin Wannholt meddelar kursändringen. Anledningen är att den borgerliga Alliansen nu ser ut att ta makten i Göteborg, och att Demokraterna därmed lämnas helt utan betydande inflytande. 

”För att kunna uppnå politisk samsyn föreslår nu Demokraterna att Västlänkenprojektet pausas i deletapperna förbi Haga och Korsvägen. Det betyder att den norra delen av Västlänken kan byggas färdigt och skapa fyra nya underjordiska perronger vid sidan av Centralstationen. Därmed kan pendeltågen norrifrån få ny plats precis som planerat och den övriga Centralstationen avlastas. Kapacitetsfrågan blir hanterad för lång tid framöver” skriver han.

Byggandet vid Haga har redan inletts. Exempelvis har de flesta av träden redan flyttas för att göra plats för stationsbyggnaden och tunnelschakt. 

Partiet hoppas med detta besked kunna locka med sig fler partier i ett bredare styre än det som Alliansen ska försöka driva igenom i budgetomröstningen nästa vecka. Samtliga övriga partier i kommunfullmäktige förutom Sverigedemokraterna är positiva till Västlänken.  Om Alliansens budget går igenom innebär det att de bildar ett unikt minoritetsstyre i Göteborg. Detta är möjligt eftersom varken Socialdemokraterna, Demokraterna eller Sverigedemokraterna ingår i något budgetsamarbete och därmed kommer Alliansens budget att bli störst. De rödgröna partierna (Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ) meddelade förra veckan att de lägger en gemensam budget, vilken då kommer att bli näst störst. I ett valtekniskt samarbete med Alliansen innebär detta att de båda blocken delar på samtliga poster i stadens nämnder. 

Demokraternas utspel överraskade miljöpartiets tidigare gruppledare, det avgående kommunalrådet Ulf Kamne, som debatterat frågan med Wannholt under flera tillfällen.

”Fantastiska omsvängningar av Martin Wannholt. Först erkänner han att det finns kapacitetsproblem vid centralen, sen att Västlänkens fyra spår i tunnel skulle öka kapaciteten. Självklarheter för de flesta av oss men obegripligt nog förnekat av många Västlänksmotsåndare” skriver han på Facebook, angående beskedet.