Radar · Nyheter

Nu öppnas ett halvvägshus för kvinnor

Snart öppnas ett så kallat halvvägshus i Göteborg, som ska underlätta utslussning för fängelsedömda. Det blir det första halvvägshuset i Västsverige som är till för kvinnor.

Om en knapp vecka invigs ett nytt halvvägshus i Göteborg. Det är en utslussningsåtgärd inom kriminalvården, som ska underlätta villkorlig frigivning av personer som dömts till fängelse. Verksamheten, som kommer att ligga i lokaler på Haga kyrkogata, drivs av den ideella organisationen Skyddsvärnet Göteborg.

På halvvägshuset kan klienterna få hjälp med eget boende och med att hitta arbete, praktik eller studier, för att förbättra individens möjligheter att bli integrerad i samhället.

Skyddsvärnet har haft halvvägshus för män sedan 2007, men det här blir ett av de första i landet som enbart är till för kvinnor.

– Kvinnor är extra utsatta efter sin tid på anstalt. Därför känns det mycket bra att vi nu kan göra en riktad insats till dem, säger Maria Austrin, områdeschef för Stöd och skydd på Skyddsvärnet, i ett pressmeddelande.