Radar · Nyheter

Hamnfacken kritiska till bemanningsavtal

Fler har bemanningsavtal i Göteborgs containerhamn.

Göteborgs hamn har för många bemanningsanställda, menar fackförbunden Transport och Hamnarbetarförbundet. Enligt kollektivavtalet ska 80 procent av arbetsstyrkan utgöras av fast anställda, men nu är siffran nere på runt 60 procent. Att fler har osäkra anställningar kan göra att anställda kan dra sig för att till exempel anmäla brister på arbetsplatsen, av oro för att förlora jobbet.

Arbetsgivaren APM terminals hänvisar å sin sida till att volymerna i hamnen har minskat till följd av den långvariga konflikten som pågår mellan APMT och Hamnarbetarförbundet.

– Vi anser att vi har omständigheter kopplade till vår situation som gör att vi för närvarande avviker från de rekommenderade nivåerna, svarar Anna Bergqvist, HR-chef på APMT, till Arbetaren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV