Radar · Nyheter

Göteborg kan få funktionshinderombudsman

Gorm Kallestad/NTB Scanpix | Göteborgs stad ska utreda möjligheterna att införa en särskild funktionshinderombudsman, som ska bidra till att underlätta vardagen för personer med funktionsvariation.

Göteborgs stad ska utreda möjligheten att införa en funktionshinderombudsman. Onödig byråkrati enligt de rödgröna, men de övriga partierna i kommunfullmäktige är överens.

I fredags beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att utreda möjligheterna att införa en funktionshinderombudsman i Göteborg. Motionen har lämnats in av Kristdemokraten David Lega, som menar att en sådan ombudsman både ska bevaka målgruppens intressen och vägleda både medborgare och politiker.

– Det behövs, inte minst i tider när LSS-neddragningarna slår hårt mot många Göteborgsfamiljer. Då är det lätt att känna sig maktlös i familjerna, men också som lokal politiker, sade David Lega (KD) under kommunfullmäktiges möte.

De rödgröna röstade nej till motionen, med motiveringen att staden redan har flera etablerade insatser som ska underlätta vardagen för personer med funktionsvariation, däribland rådet för funktionshinderfrågor. De hänvisar också till en redan tillsatt utredning, som ska se över om personer med funktionsvariation kan få kontaktpersoner som samordnar de olika kommunala insatserna och hjälper till i kontakten med myndigheterna.

De rödgröna menar också att ytterligare en funktion skulle innebära ytterligare intern byråkrati och att det därför vore bättre att fokusera på att förbättra de redan existerande stöden.

– Detta blir helt fel perspektiv. För mig är det alltid viktigare att människan, snarare än kommunen, slipper onödig byråkrati. Först då kan vi möjliggöra ett gott liv för dem vi finns till för, kontrade Lega.

Rådet för funktionshinderfrågor själva är positiva till förslaget och tillstyrkte motionen under remissrundan.

Fi röstade ja – men vill hellre se ett ombud

Förutom allianspartierna ställde sig även Feministiskt initiativ bakom motionen, vilket inte hör till vanligheterna då Fi och Kristdemokraterna sällan är av samma åsikt.

– När rättigheter begränsas, så som vi sker har skett med exempelvis ändringar i LSS-lagstiftningens tillämpning, blir det kommunala arbetet av särskilt stor betydelse, sade Stina Svensson (Fi).

Fi vill dock att funktionen istället ska kallas “funktionsrättsombud”, dels eftersom det då täcker in mer än enbart funktionshindersfrågor och dels eftersom det ger ett tydligare fokus på rättigheter.

David Lega menar dock att ombudsman är ett vedertaget begrepp och att en annan titel skulle kunna vara förvirrande för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

– För mig är ordet inte det viktiga. Det viktigaste är att den här funktionen ska hjälpa människor att bli något annat än sin nackdel.

Legas motion röstades igenom med 47 röster mot 34. Kommunstyrelsen får nu i uppgift att utreda möjligheterna att införa en funktionshinderombudsman i Göteborg.