Radar · Nyheter

Avgiften för vatten och avlopp höjs

Christine Olsson/TT | För att säkra tillgången på dricksvatten och fungerande avloppssystem behöver VA-taxan höjas kraftigt framöver, både i Göteborg och övriga Sverige.

Avgiften för vatten och avlopp, den så kallade VA-taxan, ska höjas i Göteborg. På sitt senaste möte beslutade Kretslopp och vattennämnden att intäkterna ska höjas med 7 procent nästa år. De föreslår även en lika stor höjning år 2020, och 6 procents höjning år 2021.

VA-nätet i Göteborg är till stor del gammalt och det finns ett stort underhållsbehov. I takt med att staden växer ökar också trycket på anläggningarna och ledningarna ytterligare, och om man ska ha råd med den upprustning som behövs måste taxan höjas.

Kretslopp och vatten hänvisar till en rapport från branschorganisationen Svenskt vatten, som säger att VA-taxorna i Sverige behöver fördubblas de kommande 20 åren.

– Om vi inte gör det här kommer funktionen i våra system inte att kunna garanteras. I värsta fall klarar vi inte att leverera ett säkert dricksvatten och att leva upp till våra miljökrav, sade  Svenskt vattens VD Anna Linusson i samband med att rapporten släpptes i fjol.

Kommunfullmäktige kommer att ta ett slutgiltigt beslut om VA-taxan i december.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV