Radar · Nyheter

Förskolereform ändras efter kritik

Nu ändrar Göteborgs stad något på de nya reglerna för ersättning till förskolor som fick stark kritik från de kooperativt drivna förskolorna.

Göteborgs stads nya regler för hur pengarna till förskolan ska fördelas har väckt debatt. Tidigare fick förskolorna ett genomsnittligt bidrag per barn oavsett om barnets föräldrar var arbetslösa eller föräldralediga.

Med de nya reglerna skulle ersättningen baseras mer på den tid som barnet faktiskt går i förskolan, en förändring som slog särskilt hårt mot de små kooperativt drivna förskolorna.

– Har du ett kooperativ med 20 barn, och Kalles pappa blir arbetslös, då ska Kalle ner på mindre tid och kooperativet tappar halva bidraget. Då tar man in ett nytt barn som kan dela på den platsen. Det är okej så länge Kalles pappa är arbetslös, men när han får jobb så måste man sparka ut det nya barnet. Det blir fullständigt omöjligt att ha en långsiktig hållbar budgetering eller ekonomi, beskrev Mimmi von Troil, vd för branschorganisationen FSO Fria förskolor, för GP.

Nu har förskolenämnden tagit till sig kritiken och beslutade på senaste mötet att låta de minsta förskolorna undantas från de nya reglerna. Det gäller sådana där färre än 20 barn går.

Dessa får istället en ersättning beräknad på ett genomsnitt av kommunens samlade kostnad för ett barn i förskolan, precis som förut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV