Glöd · Debatt

Bygg Västlänken kortare

Thomas Johansson/TT | I maj i år tog de första spadtagen till Västlänken.

DEBATT Många har som vi visat på alternativ till Västlänken för bråkdelen av dess kostnader. Nu vill vi istället ansluta oss till Stellan Tengroths förslag om en kort Västlänk, en tunnel som slutar vid Centralstationen.

Det innebär visserligen en fortsatt säckstation (en station där alla järnvägsspår slutar och där tågen måste vända, reds. anm.), men det kan tillvarata det mesta av gjorda kostnader, och spårplanskildheten i Olskroken kan göras billigare.

En säckstation har fördelen att det inte blir stopp för alla pendeltåg. om ett tåg blir stående i tunneln. Man slipper också risken för många döda vid en brand, och människor som inte kan ta sig ut på grund av att Västlänkens säkerhetstunnel är bortsparad.

Med station efter den genomgående banan kommer man med spårvagn därifrån snabbare till Drottningtorget än från Västlänkens station vid Centralen, där man måste ta sig upp från underjorden och där det är lång väg att gå.

För pendelresenärer söderifrån skulle Västlänken som den är planerad i dag dessutom göra att själva tågresan blir tio minuter längre, eftersom man först skulle få ta sig förbi en Hagastation med obetydligt tillskott av kollektivtrafikresande.

Talet om regionförstoring med Västlänken är alltså rent bedrägeri. Därtill är det inte Centralstationen som ger kapacitetsbrist utan banorna in till Göteborg. Där borde pengarna läggas.

Vi har tidigare föreslagit en bana på bro efter sträckningen för det tidigare Västlänksalternativet Raka spåret, men utgående från Lisebergsstationen i stället för från Almedal och med en station tvärs över Centralstationen.

Alternativt har vi föreslagit en tunnel, men då blir kostnaderna högre, och vi har också de geologiska riskerna med leran, men i motsats till det nuvarande projektet hotas inga hus av sättningar med detta förslag. Man slipper dessutom att hugga ner träden i Allén eller hota Liseberg. Man slipper trafikkaos för hela Göteborg under lång tid och under Göteborgs 400-årsjubileum 2021, som blir fallet med Västlänken.

Framför allt kan man göra något åt lokaltrafiken med snabbare spårväg på egen bana genom centrum, som är omöjligt annars innan Västlänken är klar 2026, något som vi tror tar mycket längre tid än så.

Lisebergsstationen är enda möjliga stoppet i Göteborg för de framtida fjärrtågen mellan Oslo och Köpenhamn och för en höghastighetsbana. Den stationen kommer att läggas ner med Västlänken till förmån för en station invid Korsvägen med obetydligt kortare tidsavstånd dit, men till nackdel för Svenska Mässan som hotas av Västlänksbygget, och som skulle ha bättre nytta av fjärrtågsstopp i Lisebergsstationen.

De pengar som blir över om bygget av hela Västlänken stoppas kan bättre användas för att förstärka lokaltrafiken med sådant som en snabbspårväg efter Allén, en spårvägsförbindelse mellan Stigberget och Lindholmen, spårväg till Torslanda och till Backa-Kungälv, en snabbspårväg efter Säröledens sträckning till Kungsbacka, dubbelspår till Stenungsund, och en uppsnabbning och kapacitetshöjning av Boråsbanan, kanske duospårväg, för att kunna spara in på busstrafiken, som inte går in till stationssamhällena efter banan.

Snabbare lokal och regional trafik kan ge bättre restider till hela Göteborg och det byggande som det kan bidra till kan hjälpa till att finansiera satsningen. Västlänken lägger under sin byggtid en död hand över möjligheten att bebygga centrala oexploaterade områden som Gullbergsvass.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV