Radar · Nyheter

Göteborgs stad och näringsliv går samman i koldioxidkampen

Nu lanseras samarbetet Gothenburg Climate Partnership, ett långsiktigt samarbete mellan Göteborgs stad, näringsliv i regionen, akademi och organisationer, för att minska regionens klimatavtryck.

Göteborgs stad växer och står inför stora utmaningar. Samtidigt har staden och regionen ambitiösa klimatmål och för att uppnå dem krävs samverkan och samarbete. Gothenburg Climate Partnership är ett sådant initiativ, som tror på idén om att summan av alla delar tillsammans blir större än summan av delarna var för sig.

– Alla projekt som minskar koldioxidavtrycket kan vara aktuella för GCP, men vi lägger särskilt fokus på projekt där man kommer längre tillsammans med Göteborgs Stads bolag och förvaltningar än man hade gjort på egen hand, säger Maria Hellström på Business Region Göteborg och verksamhetsansvarig för Gothenburg Climate Partnership, i ett pressmeddelande.

Partnerskapet vänder sig till aktörer som inser att nyttan blir större om man samarbetar och satsar på hållbarhetsfrågorna. Det handlar om aktörer som står inför utmaningar där man kan göra konkreta och mätbara insatser med positiv klimatpåverkan.

– Genom att vi arbetar tillsammans i handfasta projekt – både näringsliv och stad – är jag övertygad om att vi tillsammans kan bidra till klimatnyttan i större utsträckning, säger Anastazia Kronberg, som leder GCP tillsammans med Maria Hellström.

GCP accelererar nu samarbetet och går in i en ny fas där man ska identifiera utmaningar hos fler företag och föra samman dem i projekt.