Radar · Nyheter

Män leder börsbolag

Av de 35 Göteborgsbaserade bolag som är noterade på det tre största börserna i Sverige är det enbart ett som leds av en kvinna. Tills för några månader sedan var siffran 0. Företagen New wave, Latour och Arcam har inte ens med några kvinnor överhuvudtaget i ledningsgruppen.

– Jag är ganska övertygad om att det får effekt på rekryteringen, att man inte lyckas attrahera de bästa talangerna. Sedan handlar det om kunderna, gör man produkter för både kvinnor och män behövs en bredare representation, kommenterar Amanda Lundeteg, vd på Allbright, till GP.

Det är den ideella stiftelsen Allbright som genomfört genomlysningen av bolagen. Victoire Viannay, vd på biomedicinföretaget Fluicell, är den enda kvinnan i ledningen på de göteborgska börsbolagen.