Radar · Nyheter

Torkan slog mot fotosyntesen

Fredrik Sandberg/TT | Genom att mäta hur koldioxid avges från fotosyntesen hoppas forskarna i nätverket ICOS kunna skapa bättre ekosystemmodeller.

Sommarens torka gjorde att skogars kapacitet att ta upp koldioxid blev sämre. Det rapporterar Vetenskapsradion som tagit del av en forskningsstudie kring extremvärmens påverkan på fotosyntesen.

Genom fotosyntesen tar skogen upp en stor del av de växthusgaser vi släpper ut. Men för att växterna ska kunna omvandla koldioxid till glukos och syre behöver de vatten.

Mätningar i Hyltemossa i norra Skåne visar att nettoutsläppen av koldioxid under sommaren blev större än upptaget i den undersökta skogen, vilket troligen beror på torkan. Detta är ovanligt, då Sverige vanligtvis har ett nettoupptag av koldioxid, säger forskaren Johan Kuylenstierna till Vetenskapsradion.

Att plantera mera skog skulle enligt honom kunna bidra till att binda mera kol och hejda den globala uppvärmningen.

– Mycket av våra marker runtom i världen utnyttjas väldigt ineffektivt. Så om vi utnyttjar den jordbruksmark vi har på ett effektivt sätt, minskar matsvinnet till exempel, så finns det väldigt mycket mark som vi skulle kunna använda till återbeskogning och därmed också ta upp mer koldioxid, säger han till Vetenskapsradion.