Radar · Nyheter

Göteborgs stad får Miljöstrategipriset 2018

Göteborgs stad | Karin Nielsen, ansvarig processledare för att förebygga avfall, tog emot Miljöstrategipriset 2018 som tilldelas förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborgs stad.

Förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborgs stad får Miljöstrategipriset 2018, som delas ut av tidningen Miljö och utveckling. Förvaltningen får priset för sitt arbete med att minska mängden avfall.

”Att minimera avfallet och restprodukterna är en viktig pusselbit i det resurssnåla samhället. Idén är inte ny, men i det här sammanhanget ser vi den genomförd på ett konsekvent och vägvinnande sätt. Vinnaren har sedan 2014 arbetat med att förebygga avfall, tagit fram en rad modeller för att uppnå det syftet. Varje enskild åtgärd är i sig inte unik utan det är helheten och genomslaget långt utanför den egna organisationen som imponerar.”, lyder motiveringen.

Kretslopp och vatten har i uppdrag från politikerna att förebygga avfall i stadens verksamheter. Det har bland annat resulterat i konceptet “Det avfallssnåla äldreboendet”, som började som pilotprojekt och nu införs på alla stadens kommunala äldreboenden.

– De goda resultaten består också i minskade kostnader, bättre arbetsmiljö, effektivare verksamhet och fördelar för brukarna. Detta är framgångsfaktorer som gör att våra avfallssnåla koncept nu sprids, säger Karin Nielsen, processledare avfallsförebyggande på Kretslopp och vatten, till Vårt Göteborg.