Radar · Nyheter

Volontärer ska minska den ofrivilliga ensamheten

Fredrik Sandberg/TT | Nu startas ett pilotprojekt för att göra vardagen lite lättare för människor som är ofrivilligt ensamma.

Många människor i Göteborg lider av ofrivillig ensamhet. I höst startar Bräcke diakoni tillsammans med Göteborgs räddningsmission ett pilotprojekt, där personer med hemtjänst också kommer att få besök av vänvolontärer.

Runt om i Göteborg sitter många människor ensamma utan att själva ha valt det. Nu vill de två idéburna organisationerna Bräcke diakoni och Göteborgs räddningsmission göra vardagen lite lättare för ofrivilligt ensamma genom att erbjuda kontakt med vänvolontärer.

Det hela sker i ett pilotprojekt som startar nu i höst och pågår till början av nästa år. Ett antal personer som har hemtjänst via Bräcke diakoni kommer att få ett extra besök av vänvolontärer från Göteborgs räddningsmission.

– Denna fina satsning handlar inte om att ersätta det som hemtjänsten ska göra, utan det handlar om att öka livskvalitén för en grupp som vi vet upplever ensamhet. I lagstiftningen som styr hemtjänst framgår det att hemtjänst ska ”tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå”. Genom den här satsningen vill vi bidra till något mer för en grupp som sällan prioriteras, säger Beatrice Wikner, verksamhetschef på Hemtjänst Göteborg inom Bräcke diakoni, på organisationens hemsida.

I projektet kommer personer som har hemtjänst att matchas ihop med en vänvolontär.

Den här extra kontakten kan hjälpa till att bryta social isolering och ge ett mervärde utöver det som hemtjänstpersonalen redan bidrar med, menar organisationerna.

– Vår långa erfarenhet av frivilliga insatser visar att volontärmatchningar ger en betydelsefull gemenskap, socialt sammanhang och glädje. Också för volontären själv, säger Cia Hansson som är volontäransvarig på Räddningsmissionen.

Och tjänsten är välkommen. I de intervjuer med målgruppen som gjordes i början av projektet berättade majoriteten att de önskade få den här typen av social kontakt.

I pilotprojektet kommer tio av Bräckes diakonis hemtjänstkunder i Majorna/Linné att matchas ihop med en volontär. Det hela kommer att utvärderas i början av 2019, och förhoppningen är att fler ska kunna ha möjlighet att få “en extra vän” därefter.

* Vill du bli vänvolontär? Måndag 15 oktober anordnas en informationskväll för vänvolontärer på Göteborgs räddningsmission. Du kan läsa mer och anmäla ditt intresse på Räddningsmissionens Facebooksida.

Antalet nära vänner minskar med åldern

• Äldre har i lägre utsträckning än befolkningen som helhet en nära vän*, visar siffror från Statistiska centralbyrån från 2016/2017. Av dem som är 85 år och äldre har 72 procent en nära vän som de kan prata med om vad som helst, jämfört med 87 procent bland befolkningen som helhet. Men andelen äldre som har en nära vän har ökat: 2008/2009 var siffran endast 63 procent.
• Att ha en nära vän att prata med är vanligare bland äldre kvinnor än äldre män. 75 procent av kvinnorna över 85 år hade någon nära vän, jämfört med 68 procent av männen. Bland männen minskar andelen successivt redan innan pensionsåldern, medan kvinnorna behåller nära vänner längre upp i åldrarna.
• Det är betydligt vanligare att äldre kvinnor bor ensamma jämfört med männen: 84 respektive 53 procent lever i ensamboende.
* Med nära vän menas i undersökningen personer utöver en eventuell make, maka eller sambo.
Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/ SILC).