Radar · Nyheter

Ny tank ska minska beroende av fossilbränslen

Göteborg energis styrelse har beslutat att investera i en så kallad ackumulatortank, som ett led i att fasa ut fossila bränslen ur fjärrvärmesystemet senast 2030.

– Lite förenklat fungerar en ackumulatortank som en stor termos. När efterfrågan på värme är lägre lagrar vi värme i tanken. Denna värme används sedan när efterfrågan är högre vilket gör att vi inte behöver använda fossila spetsanläggningar i lika hög grad, säger Anna Svernlöv, produktionsdirektör på Göteborg energi, i ett pressmeddelande.

Den nya tanken ska också minska störningarna i leveransen till kunderna eftersom fjärrvärmesystemet blir stabilare.

Ackumulatortanken ska byggas intill Rya värmekraftverk på Hisingen och tas i drift hösten 2019. När den är fulladdad ska den kunna leverera sin maximala effekt i ungefär sju timmar. Kostnaden för investeringen landar på 150 miljoner kronor.