Radar · Nyheter

Inget beslut om nya zoner i kolletivtrafiken

Thomas Harrysson | Borås centralstation.

Förslaget om att göra om 70 zoner till tre återremitterades på regionfullmäktiges möte i tisdag. Socialdemokraterna menar att förslaget är ofullständigt och skapar orättvisor mellan resenärerna.

Som Syre Göteborg tidigare rapporterat har kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland föreslagit att dagens zonsystem i kollektivtrafiken ska göras om. Istället för dagens 70 zoner ska det i framtiden endast finnas tre, enligt förslaget.

Förespråkarna till det nya systemet menar annat det skulle underlätta pendlandet inom regionen och göra det billigare att åka över kommungränserna. Regionstyrelsen i Västra Götaland har tidigare ställt sig bakom förslaget.

Men på regionfullmäktiges möte i tisdags återremitterades förslaget, efter begäran från Socialdemokraterna med stöd från Vänsterpartiet. Man vänder sig bland annat mot att systemet gör att de långväga resenärerna kan resa billigare på bekostnad av dem som åker kortare.

– Förslaget om att gå från 70 till tre zoner är jättebra, där känner vi inga tveksamheter.Men det som bekymrar oss socialdemokrater är att det är ett ofullständigt förslag.

– Det skapar orättvisor mellan resenärerna och lever inte upp till ambitionen att ha ett enkelt och rättvist system full ut, sade Lena Malm (S), under debatten.

Malm påpekar också att de olika remissinstanserna fått olika förslag att yttra sig över.

– Det är inte är okej att hantera en så här stor reform på ett sådant sätt. Det är inte riktigt genomtänkt.

Socialdemokraterna vill se att ett fullständigt förslag tas fram som belyser de olika frågeställningarna, ett förslag som sedan ska skickas ut på remiss till kommunalförbunden.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till regionstyrelsen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV