Radar · Nyheter

Barn misstänks ha blivit bortgifta

Efter sommarlovet saknas minst 30 ungdomar och barn på förskolor och skolor runtom i Göteborg. Kommunen misstänker att många av dessa kan ha blivit bortgifta mot sin vilja.

Ett stort antal elever saknas efter sommarlovet. Sammanlagt saknas över 30 barn och ungdomar i skolåldern, och kommunen misstänker att försvinnandena skulle kunna bero på bortgifte. Under sommaren fick socialtjänsten in ett flertal orosanmälningar om misstänkta bortgiften, men kommunen befarar att det finns ett stort mörkertal.

För att bilda sig en uppfattning om hur många minderåriga som kan ha blivit bortgifta eller bortförda har kommunens samtliga förskolor och skolor ombetts rapportera hur många elever som saknas efter sommaren. Men i en intervju med SVT Väst berättar Katarina Idegård, samordnare mot hedersvåld och förtryck i Göteborgs stad, att både socialtjänsten och polisen har svårt att hjälpa.

– Handläggarna kan försöka nå vårdnadshavarna för att höra hur barnen mår och var de är. Men lyckas vi inte så läggs utredningen ofta ner efter att en polisanmälan gjorts.

Utrikesdepartementet har en sektion som jobbar med bortförda barn, och Göteborgs kommun har nu vänt sig till UD i hopp om att få hjälp i de fall där man misstänker bortgifte.