Radar · Nyheter

Skanstorgets framtid ligger i medborgarnas händer

Jens Hunt/Wikimedia commons |Från parkerinsplats till – ja, vadå? Nu får göteborgarna besluta om hur Skanstorget ska se ut i framtiden.

Från parkeringsyta till bostäder, förskola och butiker. Nu ska Skanstorget levandegöras – och det är göteborgarna som ska bestämma hur platsen ska se ut i framtiden.

Skanstorget i centrala Göteborg är idag en plats som mest består av parkeringsfickor, men det vill fastighetsnämnden i Göteborgs stad ändra på. Platsen ska utvecklas och bli levande – och det är invånarna som ska bestämma hur. Mellan den 9 och 23 oktober kan göteborgarna rösta på tre olika förslag på hur Skanstorget ska se ut i framtiden.

Det är första gången som invånarna i Göteborg får vara med och besluta om hur ett område ska utvecklas på det här sättet.

– Platsen är mycket speciell, och formen om möjligt ännu mer speciell. Det här är ett direktdemokratiskt inslag och det gör den här resan så mycket mer spännande, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs stad.

Ovanlig grupp har valt ut finalisterna

Istället för parkeringsplatser ska runt 200 bostäder byggas på Skanstorget, varav 60 procent bostadsrätter och 40 procent hyresrätter. Där ska även finnas en förskola med plats för 70 barn samt finnas  kommersiella lokaler på gatuplan. Parkeringen kommer eventuellt att ersättas med en underjordisk dito.

– Syftet är att försöka levandegöra platsen. Skapa den här magneten, den här pärlan i stadsmiljön, som drar till sig folk istället för att skjuta ifrån sig.

Fastighetsnämnden utlyste en markanvisningstävling för Skanstorget i våras, där aktörer fick lämna in förslag på hur de ville utveckla området. En särskild bedömningsgrupp valde sedan ut tre finalister. I gruppen ingick representanter från Göteborgs stad, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen Göteborg, Västsvenska handelskammaren, Sveriges byggindustrier och Yimby Göteborg. Även denna konstellation bidrar till att göra Skanstorgstävlingen unik, säger Joel Blomgren som är utvecklingsledare på fastighetskontoret.

– Normalt sett är det något som sker inom kommunen, men här har vi också tagit in externa aktörer. Det gör att vi får en bredare belysning; vi får in andra kompetenser och en större mångfald i bedömningen, säger han.

Givande men tidskrävande process

Men att det här förfarandet skulle bli standard, det vill säga att externa aktörer alltid skulle bjudas in att delta på det här sättet, är inte realistiskt.

– Det har varit väldigt fördelaktigt för oss att vi haft möjlighet att ha med de här personerna i bedömningsgruppen, men det har också förpliktigat. De som varit med har behövt lägga mycket tid. Det hade blivit väldigt tunga processer om man hade haft det som ett gängse förfarande, säger Joel Blomgren.

Fastighetsdirektör Marin Öbo håller med:

– Det här projektet handlar om 200 bostäder, men förra året markanvisade vår nämnd 4 000. Vi hade inte klarat av att göra på det här sättet när det gäller 4 000 bostäder, då hade vi varit totalt underdimensionerade.

Vinnaren presenteras i november

Allt material om de olika förslagen finns tillgängligt på Göteborgs stads hemsida, och det är också där omröstningen sker. För att få rösta måste man ha fyllt 16 år, vara folkbokförd i Göteborgs kommun och kunna legitimera sig med bank-id.

Namnen på de tre finalistförslagen är Emellan och emellanåt, Haga älskar Linné respektive Knytkalas. Vilka som står bekom dem är hemligt – inte heller bedömningsgruppen eller de ansvariga på fastighetskontoret vet vilka aktörer som lämnat de tre förslagen.  Det visar sig i november, när det förslag som fått flest röster presenteras kommer att presenteras i november.

Hur lång tid det sedan tar innan det nya Skanstorget faktiskt står färdigt är för tidigt att säga, säger Joel Blomgren, men det ligger ett antal år fram i tiden.

– Det är inte troligt att det skulle kunna vara byggnation på plats innan 2025, men det är svårt att säga något mer konkret än så i det här läget

Förslag A: Emellan och emellanåt
Förslag A: Emellan och emellanåt
Förslag B: Haga älskar Linné
Förslag B: Haga älskar Linné
Förslag C: Knytkalas
Förslag C: Knytkalas