Energi

Den girige förlorar både barn och pengar

En osjälvisk personlighet tycks vara vägen till både barnlycka och framgång.

Stick i stäv mot vad man kan tro är det inte den själviske som vinner i längden. Åtminstone inte när det gäller barn och pengar. Då är det i stället den som inte bara tänker på sig själv som drar det längsta strået, visar forskning.

Är en osjälvisk personlighet vägen till lycka och framgång? Ja, åtminstone om man ska tro forskare vid Stockholms universitet och om man i begreppet lycka lägger att få många barn och tjäna mycket pengar.

– Om man frågar folk tror de visserligen att osjälviska personer får fler barn, men att de själviska tjänar mer pengar. Men så är det inte, säger Pontus Strimling, forskare vid Institutet för framtidsstudier och vid Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet.

Tillsammans med kollegor utgick han från fyra olika databaser, två i USA, en i Storbritannien samt en från hela Europa. Gemensamt för dem alla var att deltagarna, sammanlagt runt 50 000, hade fått svara på olika attityd- och/eller beteendefrågor om själviskhet.

Beteendet uppskattades med en rad olika frågor, exempelvis om de deltog i volontärarbete, hur ofta de gav pengar till välgörenhet eller ställde sig upp i kollektivtrafiken för att erbjuda sin plats till andra, medan deras attityder mättes med indirekta frågor om hur de såg på själviskhet. I materialet fanns även uppgifter om antalet barn, deras inkomster samt hur dessa hade förändrats över tid.

– Det visar sig att de osjälviska tjänar både mer pengar och får fler barn. Vid ett givet tillfälle har de mest osjälviska inte högst inkomst, utan näst högst. Vi tror att hur mycket de tjänar initialt kan ha med yrkesval och sådana saker att göra, för när vi följer dem över tid är det helt klart så att de osjälviska individerna sedan ökar mest procentuellt sett, säger Pontus Strimling.

TT: Men är det inte svårt att skatta osjälviskhet, ingen ser väl sig själv som snål, eller?

– De flesta överskattar sig själva, men de tenderar att överskatta sig själva ungefär lika mycket och åt samma håll, så mönstret är detsamma, säger Pontus Strimling.

Dessutom, säger han, är resultaten från de olika databaserna mycket samstämmiga, oavsett om det gäller beteende eller hur de skattar sig själva.

– Vi finner samma mönster i så gott som alla länder, säger Pontus Strimling.

Forskarna har dock ingen bra förklaring till resultatet, men de tror att det har med sociala relationer att göra.

– Om man är osjälvisk så tror vi att det märks efter ett tag, vilket ger sociala fördelar på ett sätt som inte går att fejka. Man blir erbjuden arbetstillfällen, och så vidare. Vad gäller huruvida det blir barn eller inte, det vill säga i en parrelation, är det ju helt uppenbart så att det är en fördel att inte vara självisk, fortsätter han.

Fakta: Konsten att hjälpa andra

• I den aktuella studien definierades osjälviskhet som en vilja att hjälpa andra människor för att man bryr sig om deras välfärd. Attitydfrågorna handlade om hur viktigt personen tycker att det är att hjälpa andra och bry sig om deras välfärd. Beteendefrågorna handlade ofta om hur ofta och hur mycket personen ägnar sig åt olika hjälpbeteenden, till exempel att ge av sina pengar eller sin tid.

• Den aktuella studien heter ”Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money” och publicerades nyligen i Journal of Personality and Social Psychology.