Radar

Råoljan påverkar klimatet mer än man har trott

Klimatpåverkan från utvinning av råolja är betydligt större än vad oljebranschen själv uppskattat, enligt en studie som nyligen publicerats i tidskriften Science. Forskarnas beräkningar visar på växthusgasutsläpp som är 42 procent större än industrins egna siffror.

– Även om fossilfria energikällor är på frammarsch inom framför allt energibranschen, fortsätter användningen av råolja att stiga och det är osannolikt att vi når en vändpunkt de närmaste åren.

– Att minska transportutsläppen eller åtminstone förhindra att oljeutvinningen blir alltmer kolintensiv är därför avgörande, säger Sonia Yeh vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers, som är en av författarna bakom studien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV