Radar

Ökad överbeläggning i vården i somras

Antalet vårdplatser minskade rejält under sommaren 2018. En aktuell rapport visar att platstillgången och patientsäkerheten var påtagligt försämrad jämfört med tidigare år.

Överbeläggningarna på sjukhusen i Västra Götaland var större än tidigare somrar. Enligt en rapport från Västra Götalandsregionens avdelning för patientsäkerhet minskade antalet öppna vårdplatser med 22 procent under sommaren.

De senaste åren har de öppna vårdplatserna minskat stadigt, samtidigt som beläggningsgraden ökar. Sammanlagt har nästan 600 vårdplatser försvunnit sedan 2013. Begränsad tillgång till kvalificerad personal nämns som en förklaring till de reducerade vårdplatserna. Störst platsbrist var det inom den somatiska slutenvården, där de rekordhöga beläggningsnivåerna medförde förhöjda risker för vårdskador. Trots den höga beläggningsgraden rapporterades inga allvarliga händelser.

För att öka patientsäkerheten föreslås bland annat insatser som framsynt personalplanering, fysiska beredskapsplatser och ett fördjupat samarbete mellan förvaltningarna.