Radar

Nöjdhet med äldreomsorgen varierar

80 procent är nöjda med äldreomsorgen i Göteborg.

Vårdtagarna i Göteborg är fortsatt nöjda med äldreomsorgen och hemtjänsten, visar Socialstyrelsens årliga enkät. 80 procent av de tillfrågade är mycket nöjda eller nöjda, vilket är ungefär samma nivå som i fjol. Det finns dock stora skillnader mellan stadsdelarna: i Angered är endast 71 procent mycket nöjda eller nöjda.

– Vi har genomgått flera stora och omfattande förändringar under 2017 och 2018. Bland annat har vi infört ett nytt digitalt system, mobila arbetssätt och även införandet av lagen om valfrihet inom hemtjänsten har påverkat organisationen, säger Susanna Siljegovic Johansson, områdeschef i Angered, till Vårt Göteborg.

Även Västra Hisingen och Majorna-Linné hamnar lågt jämfört med snittet.

Endast 58 procent har svarat på enkäten i Göteborg.