Radar · Nyheter

Stora skillnader i vård efter fallolyckor

Det råder stora regionala skillnader vad gäller vård för fallolyckor runt om i landet. Räknat per 100 000 invånare skrivs långt fler äldre in på sjukhus efter fallolyckor i Stockholms län än i Gävleborgs län, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. Sett till personer som är 65 år eller äldre var det i fjol 70 procent fler i Stockholms län.

Även när specialiserad öppenvård, som besök på akuten och andra specialistmottagningar, läggs till antalet sjukhusinläggningar hamnar Stockholms län högst upp i sammanställningen och Gävleborgs längst ner.

Skillnaderna är intressanta att analysera, enligt Socialstyrelsens utredare Kalle Brandstedt. Bland annat kan förebyggande åtgärder i kommuner och landsting jämföras.

”Det kan handla om fysiska aktiviteter för äldre, snöröjning och sandning vintertid, bra utomhusbelysning, behandling av benskörhet, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar”, säger Kalle Brandstedt i pressmeddelandet.

Fakta: Nästan 70 000 inlagda med fallskador

TT
Under 2017 föll nära 67 000 personer så illa att de behövde läggas in på sjukhus. Av dessa var 70 procent 65 år eller äldre.
I Stockholms län skrevs drygt 2 900 personer per 100 000 invånare som är 65 år och äldre in på sjukhus. I Gävleborgs län var det drygt 1 700 personer.
Även för personer som är 80 år eller äldre finns stora skillnader mellan länen Under perioden 2015–2017. Allt från 33 per 1 000 invånare till 84 per 1 000.

Källa: Socialstyrelsen