Radar · Nyheter

Stina Ocarson fick bildningspris på Bokmässan

Pao Duell | Stina Oscarson får Bokmässans bildningsstipendium, som delas ut för andra året.

Bokmässans Bildningspris går i år till dramatikern och skribenten Stina Oscarson. Juryn lyfter fram hennes mod och vilja att utmana samhällets rådande ordningar.

Dramatikern, regissören och skribenten Stina Oscarson tilldelas Bokmässans Bildningsstipendium 2018. Stipendiet delas ut till en person eller organisation som genom bildning arbetar för att främja kunskap, kritiskt tänkande, demokrati och tolerans.

Juryn lyfter bland annat fram Oscarsons “outsinliga vilja och mod att utmana etablerade och fastlagda politiska, kulturella, sociala, ekonomiska ordningar”:

“I en tid av polarisering, där samhällsklimatet snarare handlar om att hitta en grupp att hålla med, krävs det mod att ensam föra vidare kunskap, formulera den värld vi lever i och ställa de frågor som annars skulle utebli – för att ge nästa generation verktyg att förändra till det bättre. DET är respekt.”

Bildningsstipendiet på 25 000 kronor delades ut för första gången på fjolårets bokmässa. Då var stipendiaten Lerums gymnasium, för sitt arbete med att främja dialog, fördjupa elevernas förståelse av historien och utmana förutfattade meningar.