Radar

Lärarkompetens inom samlevnad ska höjas

I dag fredag anordnas en stor konferens i Göteborg med syftet att höja lärares kompetens inom sex- och samlevnadsfrågor. Skolinspektionens senaste granskning visade på stora brister i undervisningen och att många lärare känner sig obekväma med uppgiften.

– Många tycker att det är känsligt, det är lätt att trampa fel. Vi behöver verkligen arbeta med de här frågorna, det är kanske viktigare än någonsin utifrån allt som kommit fram i ljuset i samband med metoo, säger Eva Lindstrand, utvecklingsledare för sexuell och reproduktiv hälsa vid social resursförvaltning, till Vårt Göteborg.

Det är få skolor som tar ett helhetsgrepp på frågorna, menar hon.

– Vi vet att elevernas behov att prata om relationer, normer, sexualitet och jämställdhet är stort. Det är något som verkligen engagerar dem och skolan är en oerhört viktig arena för att få prata om det här.