Zoom

Göteborgs utsläppsmål svårt att nå

Göteborgs stad var pionjärer med sitt konsumtionsbaserade utsläppsmål och frågan om en nationell motsvarighet diskuteras nu på regeringsnivå. Men det verkar mycket osannolikt att Göteborgs mål faktiskt kommer att nås.

År 2014 var Göteborgs stad första stad i världen att införa ett konsumtionsbaserat utsläppsmål. Det innebär att man inte bara mäter de utsläpp som sker inom Göteborgs gränser, utan även klimatpåverkan från varor och tjänster som invånarna konsumerar men där utsläppen sker utomlands.

Om en göteborgare köper en tröja som tillverkats i Bangladesh kommer tröjans klimatpåverkan alltså räknas in i Göteborgs statistik, trots att de faktiska utsläppen sker i Bangladesh.

Året därpå, 2015, utsågs Göteborg till Årets klimatstad av Världsnaturfonden WWF, som bland annat lyfte fram just det nya utsläppsmålet. Samma år valde Västra Götalands län att gå samma väg och antog ett liknande mål för klimatpåverkan från invånarnas konsumtion.

Sedan dess har allt fler röster höjts för att Sverige som nation borde följa efter. 2015 lanserades Klimatmålsiniatitivet, ett ställningstagande där 21 aktörer tillsammans efterlyser ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Bakom initiativet står bland annat Greenpeace, Oxfam Sverige, Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges konsumenter.

Nu har även regeringen lyft upp frågan på bordet. I slutet av förra året gav man Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla mätmetoder för att kartlägga växthusgasutsläpp som sker utomlands till följd av svenskars konsumtion. Fokus ska framför allt ligga på livsmedel och utrikes flygresor, och uppdraget ska vara slutfört i början av 2019.

När Svenska Dagbladet frågade varför man inte tagit efter Göteborg på nationell nivå svarade miljöminister Karolina Skog:

–Det är självklart att vi studerar den typen av initiativ och tittar på vad vi kan lära oss.

Någon prognos för när Sverige skulle kunna ha nationella konsumtionsbaserade utsläppsmål kunde regeringen dock inte ge.

”År 2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person.” Så lyder Göteborgs stads mål, som alltså har prisats och nu ger ringar på vattnet i övriga landet.

Men hur går det egentligen? Inte särskilt bra. På Göteborgs stads hemsida skriver miljöförvaltningen:

”Vi bedömer att delmålet blir mycket svårt att nå och trenden är negativ.”

Fotnot: Läs även Lokala köp – globala fakturor.