Radar

Flyttbart vardagsrum ska öka tryggheten för unga i Nordstan

Björn Larsson Rosvall/TT | Fältgruppen City har under tre i år rad gjort en kartläggning över vilka ungdomar som vistas där och hur deras sociala situation ser ut.

De senaste åren har många insatser genomförts för att förbättra situationen för unga som vistas i Nordstan. Nu får organisationerna Fryshuset och Skyddsvärnet drygt en miljon kronor från social resursnämnd för att öka tryggheten ytterligare.

Nordstan är sedan länge en samlingsplats för unga som befinner sig i någon typ av social utsatthet. För ett par år sedan lyftes situationen fram i svarta rubriker av många medier: i Nordstan frodades kriminaliteten och drogmissbruket, för att inte tala om de ungas psykiska ohälsa.

De senaste åren har Göteborgs stads fokus på köpcentrumet ökat. Social resursförvaltning fick år 2016 i uppdrag att stärka och samordna det uppsökande arbetet i och runt platsen. Olika insatser har genomförts för att förbättra situationen för de unga och öka tryggheten på platsen. Bland annat har fler vuxna vistats i området om kvällarna, polisen har förstärkt sin närvaro och frivilligorganisationer har varit på plats.

I vintras öppnade också verksamheten Pop in-ungdom i en av Nordstans lokaler. Där kunde ungdomar få hjälp, information och kontakt med bland annat socialsekreterare, myndigheter och olika frivilligorganisationer.

Och nu ska alltså insatserna i Nordstan förstärkas ytterligare. Social resursnämnd beslutade på sitt senaste möte att avsätta drygt en miljon kronor för att öka tryggheten för de unga som spenderar mycket av sin tid i köpcentrumet.

Pengarna fördelas på de två idéburna organisationerna Fryshuset, som får 730 000 kronor, och Skyddsvärnet, som får 320 000 kronor.

Skyddsvärnets arbete kommer att utgå från en särskild buss som kommer att stå parkerad i området mellan klockan 22 och 03 på helgkvällarna. Emma Forseth, verksamhetsutvecklare på Skyddsvärnet, beskriver i tidningen Vårt Göteborg bussen som ett ”flyttbart vardagsrum” med en soffgrupp och ett litet kök. Dit kan ungdomarna komma för att få prata med en vuxen och få en smörgås och lite kaffe.

– Det kan låta enkelt, men ibland är det enkla också det mest effektiva. Att dricka kaffe ihop öppnar upp för samtal och därigenom kan vi stötta personen att söka vidarehjälp, till exempel hos Mini-Maria (öppenvårdsmottagningar för unga med frågor och problem som rör alkohol och narkotika, reds. anm.) eller på ungdomsmottagningen, säger Emma Forseth.

Fryshuset, som sedan tidigare är med i Nordstans trygghetsgrupp, kommer att skicka sitt mobila stödteam till området alla dagar mellan klockan 15 och 21. Teamet ska bestå av sju personer, så kallade ”relationsskapare”.

– Vi har koll på alla stadens verksamheter och försöker lotsa ungdomarna rätt. Träffar vi till exempel ungdomar från Tynnered som saknar något att göra så kan vi guida dem till fritidsgårdar och annat i stadsdelen, säger Nadja Aria-Garystone till Vårt Göteborg.

Social resursförvaltnings enhetschef Lotta Rosander lyfter fram samverkan mellan många olika aktörer som det vinnande konceptet för arbetet i Nordstan.

– Alla bidrar med olika kompetenser. Och det är fantastiskt kul att se det stora engagemang som finns för området och de utsatta människor som rör sig här, säger hon.

Satsningen ska pågå i fyra månader och därefter utvärderas. Om resultaten är goda är ambitionen att fortsätta med insatserna under en längre tid.

Skyddsvärnet Göteborg

• Skyddsvärnet Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som grundades 1914. Organisationen arbetar för att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem.
• Skyddsvärnet är verksamma i hela Sverige och har bland annat socialtjänsten, kommuner, Arbetsförmedlingen och kriminalvården som uppdragsgivare.