Radar · Nyheter

Spöktinor bekymmer för hummerbeståndet

Björn Larsson Rosvall/TT | Borttappade hummertinor i haven är ett stort problem som gör att många djur svälter ihjäl.

Hummertinan tappas bort, men fortsätter att fiska. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten ändra reglerna för att minska det så kallade spökfisket.
– Det finns uppgifter på att så mycket som var tionde tina tappas bort, säger utredaren Martin Rydgren.

Borttappade nät och andra herrelösa fiskeredskap är ett stort bekymmer i haven. Det gäller också hummertinor som av olika anledningar tappats eller försvunnit.

Niclas Åberg är projektledare för 8-fjordar, ett samarbete mellan fem kommuner i Bohuslän. För några år sedan gjordes en inventering av spökredskapen i fjordarna innanför Tjörn och Orust, med nedslående resultat.

– I redskapen vi fick upp fanns både levande och död hummer, torsk och många andra olika fiskar. Så det är ett rejält problem som finns där ute, säger han.

– Det är inte så att det är den största påverkan på beståndet, men det har ju viss påverkan och det är ett riktigt djurplågeri att djur svälter ihjäl i många fall.

Nya regler

När årets hummerfiske inleds i dag kastas tusentals hummertinor i vattnet. Men hur många som sedan också lyfts tillbaka i båtarna när tinorna ska vittjas är lite oklart.

– Det finns ju uppgifter på att det kan vara så mycket som var tionde bur som tappas bort. Det är en uppskattning, men det är i alla fall mycket redskap som försvinner, säger Martin Rydgren.

Havs- och vattenmyndigheten införde till förra året en rad regelskärpningar för att främja det svenska hummerbeståndet, bland annat höjdes minimimåttet på humrar som får tas upp. Nytt för i år är större flyktöppningar i hummertinorna.

Framöver väntar dock också någon form av åtgärd för att minska risken för spökfiske, berättar Martin Rydgren.

– Vi håller på att skissa på det, att någon del av buren till exempel sitter fäst med en bomullstråd som löses upp efter ett tag och gör att tinan öppnas.

– Det behövs någon form av bestämmelse så att de här redskapen inte ligger kvar och fiskar år efter år, det har vi planer på att göra till nästa år.

Krångligt system

Utöver åtgärder för att burarna inte ska förbli stängda i flera år efterlyser Niclas Åberg också en konkret definition på vad marint skräp är, för att underlätta vid framtida städprojekt på havsbotten.

– Som det är nu behöver man polisanmäla mycket av det här, men det är orimligt att polisen ska utreda hundratals redskap om vi ska göra det här i större skala, säger han.

– Vi skulle önska oss en enkel definition på vad marint skräp eller spökfiskeredskap är, så att man kan skrota allt som inte är märkt direkt.