Radar · Nyheter

Nässprej räddar narkomaner från döden

Narkotikadödligheten i Sverige är hög. Men med motgiftet naloxon kan fler räddas till livet. Hittills har över 1 700 doser delats ut på olika håll i landet.

– Vi har flera rapporter där det varit skarpt läge och naloxonet varit avgörande, säger Katja Troberg, forskningssjuksköterska och projektledare inom naloxonprojektet i Skåne.

Naloxon är ett motgift som häver överdoser och kan rädda livet på den som tagit för mycket heroin och andra opioider. Preparatet har använts inom vården sedan 1970-talet, men inte varit tillgängligt direkt i missbrukarled – förrän nu. Sedan förra sommaren kan läkare skriva ut naloxon direkt till personer som riskerar att ta eller bevittna en överdos.

I Stockholm, som sedan januari delat ut doser gratis via sprututbytet vid S:t Görans sjukhus, har hittills 400 personer fått ta emot totalt 1 100 doser naloxon.

Efterfrågat

Vid 140 tillfällen har läkemedlet kommit till användning.

– Som de beskriver det kan det vara skillnaden mellan liv och död. Sedan är det svårt för oss att avgöra hur många av de här överdoserna som hade varit dödliga, säger Elin Holmén, sjuksköterska vid sprututbytet i Stockholm.

Narkotikadödligheten i Sverige har ökat kraftigt på tio år. De senaste åren har narkotikarelaterade förgiftningar tagit över 900 personers liv årligen i Sverige. Runt hälften av dödsfallen beror på överdoser, enligt Socialstyrelsen. Heroin och andra opioider är bland de vanligaste substanserna.

I Uppsala har man delat ut ett 80-tal doser sedan förra sommaren, och i Skåne 550 doser sedan i juni.

– Det ökar varje dag. Det finns ett brett intresse, säger Katja Troberg.

Jobbiga insikter

Naloxon är ofarligt och har ingen potential att missbrukas. Preventionsprogram med naloxon har testats i stor skala bland annat i USA. Åren 1996–2010 delades naloxondoser ut till 53 000 individer, vilket kunde häva mer än 10 000 opiatöverdoser.

I samband med att naloxonet delas ut får missbrukaren en kortare utbildning i hur läkemedlet ska användas, hur man kan undvika överdos samt hjärt- och lungräddning.

Kursen kan väcka starka känslor. Många har själva haft vänner eller en partner som gått bort i överdos.

– Det är väldigt mycket minnen. Det kan vara att min kille dog, eller min bästa kompis dog. Nästan alla har erfarenhet av dödliga överdoser i sin närhet. Insikten att ”hade jag haft det här då hade jag kanske kunnat rädda den personens liv” kan bli väldigt jobbig i stunden, säger Elin Holmén.

Än så länge är det såvitt känt bara i Stockholm, Uppsala och Skåne som naloxon delas ut gratis till missbrukare via exempelvis sprutbytesenheter. Göteborg räknar med att starta inom kort.

Överdoser utomhus

Men det är inte säkert att narkotikadödligheten går ner enbart för att naloxon blivit lättare att få tag på.

– Det kan rädda liv, men är inget mirakelmedel, säger Elin Holmén.

Fler insatser behövs, säger hon – framför allt handlar det om att göra det enklare för personer att komma in i och stanna kvar i behandling. Men åtgärder som medicinskt övervakade injektionsrum skulle också kunna ha effekt, anser hon.

– Över 60 procent av de överdoser vi får rapporter om har varit i offentlig miljö, typ ute på gatan eller på någon toalett. De personerna hade kanske använt sig av ett injektionsrum om det hade funnits.

Brett i samhället

Viktigt är också att naloxonet finns brett ute i samhället, anser de.

– Många, framför allt yngre, går varken på sprutbyten eller beroendemottagningar, men befinner sig ändå i riskzonen för att ta en överdos. Kommer det in ett stort parti fentanyl till exempel kanske det går till unga människor som inte vet hur fentanyl fungerar och att det faktiskt är livsfarligt, säger Katja Troberg.

– För att få en effekt måste fler grupper få tillgång till naloxonet – de som jobbar på härbärgen, polis och räddningstjänst. Det måste finnas överallt där de här personerna rör sig, säger Elin Holmén.