Radar · Nyheter

Mobil ”stämpelklocka” skapar stress i hemtjänsten

AP Photo/Jeff Chiu | De anställda i hemtjänsten ska checka in och ut hos varje vårdtagare för att vårdföretagen ska få korrekt betalt.

Anställda i hemtjänsten i Göteborg larmar om att ett nytt arbetssätt med smartphones skapat en helt ny nivå av stress. Flera vittnar om att de känner sig detaljövervakade av arbetsgivaren och att tidspressen blivit värre sedan systemet infördes.

Det har leasats nya telefoner för de anställda i vård- och omsorgen i Göteborg till en kostnad på 18 000 kronor per telefon under tre års tid.  Totalt innebär det en kostnad på 69 miljoner kronor för de nya telefonerna. De nya mobilerna används i ett nytt så kallat ”mobilt arbetsätt” där de anställda använder sig av särskilda program för arbetsuppgifterna i det dagliga schemat. En följd av det nya verktyget är att hela arbetsdagen har blivit planerad och tidsbestämd i minsta detalj, något som facket varnar för.

– Det är viktigt att skattepengarna går till rätt saker. Och då är det fler kollegor som behövs i verksamheten, inte mer minutstyrning. Den teknik som arbetsgivaren satsar på ska också skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. I det här fallet upplever vi att tekniken bara skapat mer stress, säger Anna Skarsjö, säger Anna Skarsjö, undersköterska och ordförande för Kommunal Väst till tidningen Kommunalarbetaren.

De anställda vittnar om hur flexibiliteten på plats hos vårdtagarna har försvunnit. Tidigare kunde tiden på plats varieras lite beroende på dagsform och behov medan det idag känns mer förutbestämt. En annan effekt som beskrivs är att transporttid mellan vårdtagare har minskats ner.

Bakgrunden till systemet är att kommunfullmäktige under förra mandatperioden röstade igenom att LOV – Lagen om valfrihet – ska gälla inom omsorgen i Göteborg. Det var en av allianspartiernas hjärtefrågor som de lyckades driva igenom i kommunfullmäktige, trots det rödgröna styret. För att de privata vårdföretagen ska kunna få korrekt betalt ska ett system införas vid årskiftet där de anställda behöver ”stämpla in och ut” hos vårdtagarna. På så sätt betalas vårdföretaget för exakt den tid som de spenderar på plats. Men denna minutiösa kontroll har alltså fått de anställda att slå bakut.

Daniel Bernmar (V) är äldrekommunalråd och var kritisk till införandet av LOV tror att stressen de anställda upplever i grunden handlar om brist på resurser.

– Det är självklart att facket ska lyfta upp det som upplevs som ett arbetsmiljöproblem. Men jag är inte förvånad över att när ett nytt verktyg lanseras så tar den förändringen tid och ork från det övriga arbetet om man inte samtidigt ökar resurserna för personalen. Den har fullmäktige hittills inte vetat göra, säger han till GP.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV