Radar

Ny budget oroar fria förskolor

I april beslutade förskolenämnden att införa en ny resursfördelningsmodell i Göteborg. Nu larmar branschorganisationen FSO Fria förskolor om att förändringen kommer att slå hårt mot de fria förskolorna.

”Förskolorna kommer att få sina årliga bidrag minskade med i genomsnitt 20 procent, och bidragen för vissa barn till arbetslösa eller föräldralediga kommer att skäras ned med upp till 62 procent. Om kommunen genomför beslutet kommer många förskolor att tvingas stänga och barnen kommer att stå utan förskoleplats”, skriver FSO i ett pressmeddelande.

Förskoleförvaltningen ska nu se över hur den nya fördelningen påverkar mindre verksamheter såsom föräldrakooperativ.

– Det är anmärkningsvärt att man först fem månader efter beslutet uppdrar åt tjänstemännen att göra en konsekvensanalys, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.