Glöd · Debatt

Låt Göteborg visa vägen i klimatomställningen

Fredrik Sandberg/TT | Jordens Vänner i Göteborg och PUSH Sverige kräver att alla byggnader som ägs av Göteborgs Stad skall förses med solpaneler inom denna mandatperiod.

DEBATT Bränder har härjat i hela Sverige och Europa under sommaren. Samtidigt har vi sett hur ungdomar skolstrejkat för att klimatfrågan och vår framtid faktiskt skall tas på allvar.

Kevin Anderson, professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester har forskat på hur mycket koldioxid vi kan fortsätta släppa ut för att nå klimatavtalet från Paris och hur denna begränsade mängd kan fördelas på ett rättvist sätt över världen såsom avtalet kräver. Forskningen visar att Sverige måste minska sina utsläpp med ca 15% per år från och med nu och till år 2035 vara helt fossilfritt. Vi behöver en energiomställning snabbt för att nå Parismålen och vi vill se Göteborgs Stad agera som en stad i framkant. Redan år 2017 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg i sin budget att taken i Göteborgs kommun ska täckas med solceller, vilket ännu inte genomförts.

Därför har vi i organisationerna PUSH Sverige och Jordens Vänner i Göteborg  tillsammans skapat gruppen Solcellskapet som kräver att alla byggnader som ägs av Göteborgs Stad skall förses med solpaneler inom denna mandatperiod. Detta är en del av det globala initiativet Rise for Climate som kräver en omställning till 100 procent förnybar energi världen över.

När staden genomför nämnda krav bidrar de till mer lokal, förnyelsebar energi från tidigare outnyttjade ytor. Det blir även en handling som kan inspirera både privatpersoner, företag och andra kommuner att följa efter. Göteborgs stad måste agera kraftfullt inom alla sektorer och se över alla möjligheter att snabbt ställa om till 100% förnybar energi. Att bekläda byggnaderna i Göteborg med solpaneler är ett konkret steg i rätt riktning.

Extrema väderförhållanden hänger över oss och vi unga kämpar för vår framtid. Vi inser att planeten vi lämnar efter oss idag är den som finns kvar att förvalta imorgon. Vi vill att Göteborgs kommunpolitiker hakar på vårt initiativ för att skapa en hållbar värld på riktigt och inte bara på pappret!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV