Radar · Nyheter

Kabul anses säkert för internflyktingar

Rahmat Gul | Militärhelikopter över Kabul.

Läget i Afghanistans huvudstad Kabul är tillräckligt säkert för att vissa grupper ska kunna söka skydd där, enligt Migrationsverket som kommit med en ny rättslig kommentar.
Migrationsverket hänvisar till UNHCR:s nya riktlinjer från augusti som innebär att Kabul inte ska anses vara tillräckligt säkert för internflyktingar, men konstaterar ändå att det fortfarande är möjligt med internflykt till Kabul för vissa grupper.
Migrationsverket stödjer sin bedömning på en rapport som den europeiska asylmyndigheten EASO gjorde i juni i år. Enligt den finns det inte anledning att förmoda att en civilperson löper en verklig risk att skadas till liv och lem bara genom att vistas i Kabul.
Därför tycker Migrationsverket att det inte finns något generellt hinder för att utvisa människor dit. Däremot ska individuella bedömningar göras.
Det finska Migrationsverket stoppade all utvisning till Kabul när UNHCR:s riktlinjer kom. De återupptogs dock i förra veckan.