Radar

Säve solcellspark invigd

Sveriges största solcellspark byggs på nedlagda Göteborg City Airports mark.

Under tisdagen invigdes bygget av Säve solcellpark, den största solcellsparken i Sverige, med sina 5,5 MW, på gamla Göteborg City Airports mark. Regnet öste ner när representanter från de olika medverkande företagen lade ut den första solcellspanelen lades ut.

Solcellsparken byggs på ett 11 hektar stort område, vilket motsvarar lite mindre än 16 fotbollsplaner. Solcellselen som produceras kommer att räcka till hushållselen (5 000 kWh) för 1 100 villor under ett år.

En del av parken kommer att avsättas för någon form av andelsägande eller annan möjlighet för privatpersoner att vara delaktiga i parken. Marken ägs av Serneke som arrenderar den till Göteborgs Energi. För Göteborgs Energi började inblandningen i projektet i och med ett Göteborgsförslag om möjligheten att köpa andelar i en solcellspark. Intresset för att köpa andelar är mycket stort, över 400 intresserade har hört av sig, meddelar Göteborgs Energi.

Parken beräknas stå klar i november 2018